پرشر سوئیچ (هوا/گاز)

پرشر سوئیچ ها عموما در سیستم کنترل فشار گاز و هوا در مشعل های گازی کاربرد دارند و وظیفه آنها بالابردن ضریب اطمینان در عملکرد سیستم می باشد.

در فشار اتمسفر پلاتین COM به NC متصل است و جریان در این مسیر انتقال می یابد.با افزایش فشار ورودی پرشر تا مقدار تعیین شده، پلاتین از NC جدا شده و به NO اتصال پیدا می کند و جریان در مسیر COM تا NO برقرار می شود و تا کاهش فشار ورودی پلاتین ها در این وضعیت می ماند.

جهت استفاده در مصارف:

  • جهت گزارش برقرار بودن حداقل فشار گاز و یا هوا (متناسب با میزان تنظیم پرشر) به کنترلر مشعل
  • جهت ایمنی
  • قابل نصب روی خطوط گاز و مسیر دمش موتور فن ها

ولتاژ کار

24VDC -240VAC

فرکانس

0-50 Hz

ماکزیمم جریان

6A

توان:

1400 VA

مقاومت مسیر COM:NO

1Ω>

تعداد ورودی برای Air pressure

2 ورودی

تعداد ورودی برای Gas pressure

1 ورودی

ابعاد

58mm *73mm *77mm

جهت نصب برای سوئیچ های گاز (زرد)

در تمام جهات

جهت نصب برای سوئیچ های هوا (آبی)

در جهت عمودی

ماکزیمم فشار

200mbar

مناسب کاربردهای فشار مثبت

گستره فشار کاری

درپوش

گستره فشار کاری

مدل

کاربرد متداول

آبی

0.4 mbar : 3 mbar

GW 3 A4

پایش حداقل فشار هوای دمنده ها

آبی

1 mbar : 10 mbar

GW 10 A4

پایش حداقل فشار هوای دمنده ها

زرد

2.5 mbar : 50 mbar

GW 50 A4

پایش حداقل فشار خطوط فشار گاز

زرد

30 mbar : 150 mbar

GW 150 A4

پایش حداقل فشار خطوط فشار گاز

دانلود بروشور محصول