فیلتر گازوئیل مشعل

فیلتر گازوئیل، برای نوعی تصفیه سوخت در ابتدای خط تغذیه سوخت مشعل ها به کار می رود. به این صورت که با جلوگیری از ورود ذرات معلق و مزاحم در سوخت مانع ورود این ذرات و ایجاد خرابی و خسارت به مجموعه پمپ و نازل مشعل می گردد و بدلیل کیفیت متفاوت و گاهی نامناسب انواع سوخت، ضروریست فیلتر به صورت دوره ای مورد بازدید و سرویس قرار گیرد.

حداکثر فشار ورودی

6 bar

قابلیت فیلتر (مش)

80 (pit/inch)

اتصال ورودی و خروجی (اینچ)

1,3/4,3/8,1/2

دمای کار

+20 to +60 C

قابلیت استفاده

گازوئیل، نفت، مازوت

دانلود بروشور محصول